ویزای کانادا | ویزای شینگن | رفع ریجکتی

سطح بندی آیلتس از طرف اداره مهاجرت کانادا

تقریبا هر نوع مهاجرت اقتصادی به کانادا نیاز به یک آزمون زبان دارد تا مهارت های زبانی هر فردی از طریق آن مورد ارزیابی قرار گیرد. البته این مهارت و سنجش زبان بستگی به برنامه ی خاصی است که فرد متقاضی، برای آن به کانادا سفر می کند. اما برنامه ها و امتیازاتی وجود دارد که بر روی سیستم های امتیاز دهی تاثیر میگذارند. این امتیازات ممکن است برای مواردی همچون سن، تجربه کاری و تحصیل لحاظ شود. 
اما در حال حاضر اداره مهاجرت کانادا تنها نتیجه سه آزمون زبان را معتبر می داند که شامل TEF،CELPIP،IELTS  می شود.  فرد متقاضی در آزمون آیلتس و تافل باید در هر یک چهار توانایی زبان: گوش دادن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن نمره ی مورد نیاز را به دست آورد. آزمون آیلتس(IELTS) به دو صورت برگزار می شود. آیلتس جنرال(General IELTS) برای مهاجران به کانادا و آیلتس آکادمیک(Academic IELTS) برای متقاضیان تحصیل در دانشگاه های کانادا است. نتایج آزمون زبان شما به مقیاس زبان کانادایی تبدیل خواهد شد. ارزیابی زبان کانادایی یا CLB(Canadian Language Benchmark) از سطح 4(ضعیف) تا سطح 10( عالی) اجرا می شود. زمانی که برنامه های مهاجرت کانادا نیاز به آزمون زبان دارند، معمولا به سطح CLB  مراجعه می کنند. 

در جدول زیر مقایسه نتیجه آزمون General IELTS و معیار سنجش سطح زبان در کانادا  CLB آورده شده است.

سطح CLB نتیجه آزمون برای هر یک از مهارتها
صحبت کردن گوش دادن خواندن نوشتن
9 و بالاتر 9-7 9-8 9-7 9-7
8 6.5 7.5 6.5 6.5
7 6 6 6 6
6 5.5 5.5 5 5.5
5 5 5 4 5
4 4 4.5 3.5 4
برخی از دانستنی ها

Login

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.