ویزای کانادا | ویزای شینگن | رفع ریجکتی

بهترین شهر های کانادا برای دوران بازنشستگی

مهاجرت به کانادا تنها مختص جوانان نیست ، حتی اخذ ویزای 5 ساله یا سوپر ویزای والدین کانادا نیز می تواند بسیاری از پدر و مادرهایی را شامل شود که بازنشسته هستند و قصد دارند بخشی از این دوران را در کانادا سپری نمایند.

شهرها یا مکان های کانادا که برای افراد بازنشسته مناسب است، شامل عواملی می شود که این شهرها را مشخص می کند. این عوامل شامل: وجود احساس قوی درجامعه، دسترسی آسان به حمل و نقل، وجود مسیرهای پیاده روی و مسیرهای دوچرخه سواری، مراقبت های بهداشتی و مالیات کم است. در زیر چند شهر مناسب برای بازنشستگی در کانادا را معرفی می کنیم.

ویکتوریا(Victoria)

جمعیت:87.387

مالیات بر درآمد:8.286 دلار

کل بارش سالانه(میلی متر):845

رفتن به محل کار با دوچرخه:5.6%

شهر ویکتوریا کانادا


اتاوا(Ottawa)

جمعیت:974.701

مالیات بر درآمد:8.310 دلار

کل بارش سالانه( میلی متر): 755

رفتن به محل کار با دوچرخه: 1.4%

شهر اتاوا کانادا


کینگستون(Kingston)

جمعیت:132.757

مالیات بر درآمد: 8.310 دلار

کل بارش سالانه(میلی متر):809

رفتن به محل کار با دوچرخه:1.5%


مونترال(Montreal)

جمعیت:1.785.468

مالیات بر درآمد: 10.902 دلار

کل بارش سالانه(میلی متر): 799

رفتن به محل کار با دوچرخه:1.6%

شهر مونترال کانادا


رجینا(Regina)

جمعیت: 226.682

مالیات بر درآمد:9.723 دلار

کل بارش سالانه(میلی متر):321

رفتن به محل کار با دوچرخه:0.8%


ساسکاتون(Saskatoon)

جمعیت:268.127

مالیات بر درآمد:9.723

کل بارش سالانه(میلی متر):264

رفتن به محل کار با دوچرخه:1.4%


کالگری(Calgary)

جمعیت: 1.326.819

مالیات بر درآمد: 9.110 دلار

کل بارش سالانه(میلی متر):326

رفتن به محل کار با دوچرخه:0.8%

شهر کلگری کانادا


هالیفاکس(Halifax)

جمعیت:426.537

مالیات بر درآمد:10.886 دلار

کل بارش سالانه(میلی متر):1314

رفتن به محل کار با دوچرخه:0.7%

برخی از دانستنی ها

Login

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.