ویزای کانادا | ویزای شینگن | رفع ریجکتی

چرا مهاجرت برای اقتصاد کانادا مهم است؟

چرا مهاجرت برای اقتصاد کانادا مهم است؟

از سال 1990،  بیش از شش میلیون مهاجر جدید وارد کانادا شده اند. طبق گزارشات، مهاجرت، با افزایش جمعیت نقش مهمی در تضمین رشد جمعیت و نیروی کار کانادا داشته. با توجه به اینکه افراد تازه وارد مهاجرت، به طور متوسط جوانتر از جمعیت متولد کانادا هستند، مهاجرت می تواند به کاهش برخی از چالش های جمعیتی پیری کمک کند. علاوه بر این، مهاجرت به کانادا ابزاری است که می تواند به کاهش نرخ نسبت کارگر به بازنشستگان کانادا کمک کند. در سال 2012، نسبت کارگر به بازنشستگان 4/4 به 1 بود. مهاجرت همچنین به برآورده کردن نیازهای خاص بازار کار منطقه کمک می کند. پیش بینی های اخیر نشان می دهد که کمبود نیروی کار موجود، به ویژه در زمینه های بهداشت، علوم، تجارت، حمل و نقل و تجهیزات، در آینده می شود. این گزارشات همچنین نشان می دهد که، طی بیست سال گذشته، سرانه تولید ناخالص، داخلی، بهره وری و نیروی کار همه ساله حدود 1.25 درصد در سال افزایش میابد. همچنین گردشگران به بازار کار و اقتصاد کانادا کمک می کنند. در سال 2016، گردشگران و دانشجویان بین المللی 31.8 میلیارد دلار به اقتصاد کانادا کمک کرده اند. گزارش سالانه 2018 به پارلمان در مورد مهاجرت داده هایی را در مورد ابتکارات برای جذب مهاجران ماهر خارجی به ارمغان آورد. هنگامی که در داخل کشور، کارگران ماهر خارجی می توانند نوآوری کنند، به شرکتهای کانادایی کمک میکنند تا رشد کنند و اقتصاد را قوی تر کنند. برنامه های کاری موقت نیز برای تحقق مطالبات فصلی، خصوصاً در برخی از بخش های کشاورزی، بسیار مهم هستند. علاوه بر این، بسته به سرمایه انسانی آنها از جمله تحصیلات، مهارت رسمی زبان و تجربه کار، از کارگران موقت می توان از طریق برنامه های فدرال یا استانی درخواست اقامت دائم کرد.

چرا مهاجرت برای اقتصاد کانادا مهم است؟


برخی از دانستنی ها

Login

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.